predstavitev

Skupaj z vami uženemo tehnična vprašanja s primarnega področja fizike in fizikalnega inženiringa, z ovinki skozi matematiko, kemijo, strojništvo, elektroniko ali informacijsko tehnologijo.

Naše najpogostejše stranke ste mikropodjetja in mala podjetja, kadar zaradi zmernega obsega dela ni smiselno vzpostaviti sodelovanja z akademskimi skupinami na univerzah in inštitutih.

Naši izključni vodili sta brezhibna poslovna etika in odlična komunikacija.

In Archive